Οδηγίες χρήσης

Δείτε το παλαιότερο βίντεο με τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαιδευτικού υλικού. Το νέο βίντεο θα αναρτηθεί σύντομα.

Προτείνουμε να δείτε προσεκτικά τα παρακάτω: