Σχετικά

Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της το εαρινό εξάμηνο 2016Α.

Έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Είναι πολύ απλή στη χρήση, την εκμάθηση αλλά και την συντήρηση ενώ συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες χρήσης.
  • Μπορεί να ενσωματώσει εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό που είναι ήδη διαθέσιμο στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης.
  • Δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτές  να επικοινωνούν µε τους σπουδαστές τους από απόσταση. Το ψηφιακό υλικό που διαθέτουν οι εκπαιδευτές μπορεί να έχει διάφορες μορφές (π.χ. σημειώσεις σε αρχεία doc ή pdf, παρουσιάσεις powerpoint, αρχεία excel, φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία ήχου, κ.ο.κ.).
  • Λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του εκπαιδευτικού υλικού.

Η πλατφόρμα βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα WordPress, στο οποίο έχουν γίνει ορισμένες προσαρμογές.

Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα, επικοινωνήστε μαζί μου.