Οδηγίες για την Οριστικοποίηση Εγγραφής Υποψηφίου Καταρτιζόμενου ΙΕΚ

Οδηγίες για την Οριστικοποίηση Εγγραφής Υποψηφίου Καταρτιζόμενου ΙΕΚ

odigiesΓια την οριστικοποίηση της εγγραφής τους, κατά την προσέλευσή τους στο Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση Εγγραφής.
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους.

Σας συνιστούμε να μελετήσετε τις αναλυτικές οδηγίες για την οριστικοποίηση εγγραφής καθώς και το έντυπο της Αίτησης Εγγραφής που θα βρείτε στη σελίδα Έντυπα.