Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου

Η ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου»  αντιστοιχεί στην παλαιά ειδικότητα «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ» και δημιουργήθηκε το φθινοπωρινό εξάμηνο 2014Β στο ΙΕΚ Μυτιλήνης. Οι καταρτιζόμενοι ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους τον Ιούνιο του 2016.

Η ίδια ειδικότητα εγκρίθηκε εκ νέου το φθινοπωρινό εξάμηνο 2016Β. Σύντομα (Οκτώβριος 2017) θα ξεκινήσει το Γ‘ εξάμηνο φοίτησης. Έχει δημιουργηθεί μεγάλη παράδοση στο ΙΕΚ Μυτιλήνης για τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Υπάρχουν δυνατότητες για επιδοτούμενη μαθητεία και για μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

  1. Νέος οδηγός σπουδών της ειδικότητας
  2. Γενικός οδηγός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
  3. Γενικός οδηγός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
  4. Κανονισμός για τα δημόσια ΙΕΚ. Γιατην καλύτερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να εκτυπώσετε τον κανονισμό και ειδικότερα τις σελίδες 2 (άρθρα 1-2, γενικά στοιχεία), τις σελίδες 6-8 (άρθρα 9-11, φοίτηση) και τις σελίδες 11-15 (άρθρα 18-21, αξιολόγηση, βαθμολόγηση, κ.α.). Στην αίτηση πρώτης εγγραφής αλλά και σε κάθε αίτηση ανανέωσης εγγραφής που υπογράφει ο κάθε καταρτιζόμενος, αναγράφεται σαφώς ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει διαβάσει και έχει λάβει γνώση του κανονισμού.
  5. Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης της Ειδικότητας (κατάλογος ερωτήσεων)
  6. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών όλων των εξαμήνων για την ειδικότητα

Εκείνοι που επιλέγουν την ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου», ξεχωρίζουν για την ικανότητα επικοινωνίας, την ευγένεια, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για τον άνθρωπο, και ασφαλώς την αγάπη τους για τα παιδιά. Το αντίστοιχο επάγγελμα συνδυάζει με αρμονικό τρόπο την επικοινωνία με τις μικρές ηλικίες και τη μετάδοση γνώσεων στο αρχικό στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι απόφοιτοι είναι ικανοί να εργαστούν σε κέντρα προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακούς σταθμούς) σε συνεργασία με τον υπεύθυνο βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό.

Σχολιάστε