Μεταφορά ιστοσελίδας ΙΕΚ Μυτιλήνης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Σας ενημερώνουμε ότι η επίσημη ιστοσελίδα του ΙΕΚ Μυτιλήνης έχει μεταφερθεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και στη διεύθυνση http://iek-mytil.les.sch.gr/.

Η τρέχουσα σελίδα https://iekmytil.eu/ θα καταργηθεί σύντομα.