Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης Εκπαιδευτών ΙΕΚ Μυτιλήνης

Οι Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης Υποψήφιων Εκπαιδευτών για το ΙΕΚ Μυτιλήνης είναι διαθέσιμοι από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων εκπαιδευτών ανά ειδικότητα – ΙΕΚ Μυτιλήνης

Οι υποψήφιοι εμφανίζονται στους πίνακες ανά ειδικότητα. Η σειρά των υποψηφίων είναι ανάλογα με τη μοριοδότησή τους.

Περισσότερα …