Προγραμματισμός Ύλης Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2014Β κι Αναπληρώσεις

Προκειμένου να γίνει ο καλύτερος δυνατός προγραμματισμός της ύλης των μαθημάτων και να ορισθούν έγκαιρα τυχόν αναπληρώσεις, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

α) Για κάθε εξάμηνο πρέπει να πραγματοποιηθούν 15 εβδομάδες κατάρτισης, δηλαδή αν ένα μάθημα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα, τότε οι προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης για το μάθημα αυτό είναι 30.

Περισσότερα …