Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ 2014

Στον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΕΚ Μυτιλήνης έχουν αναρτηθεί καταστάσεις με τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ 2014. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα από τους παρακάτω συνδέσμους:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΣΕΛΙΔΑ 1

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΣΕΛΙΔΑ 2

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΣΕΛΙΔΑ 3

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΣΕΛΙΔΑ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΣΕΛΙΔΑ 2

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΣΕΛΙΔΑ 3

Σχολιάστε