Μεταφορά ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαιδευτικού υλικού ΙΕΚ Μυτιλήνης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαιδευτικού υλικού του ΙΕΚ Μυτιλήνης έχει μεταφερθεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και στη διεύθυνση http://iek-mytil.les.sch.gr/lib/.

Η τρέχουσα σελίδα http://iekmytil.eu/lib/ θα καταργηθεί σύντομα.