Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου

Πρόκειται για ειδικότητα που ξεκίνησε το φθινοπωρινό εξάμηνο 2015Β στο ΙΕΚ Μυτιλήνης.

Η ειδικότητα εγκρίθηκε εκ νέου το φθινοπωρινό εξάμηνο 2016Β. Σύντομα (Ιούνιος 2018) θα ολοκληρωθεί το Δ’ εξάμηνο φοίτησης.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

 1. Νέος Οδηγός Σπουδών της ειδικότητας Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου
 2. Γενικός οδηγός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
 3. Γενικός οδηγός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
 4. Κανονισμός για τα δημόσια ΙΕΚ. Γιατην καλύτερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να εκτυπώσετε τον κανονισμό και ειδικότερα τις σελίδες 2 (άρθρα 1-2, γενικά στοιχεία), τις σελίδες 6-8 (άρθρα 9-11, φοίτηση) και τις σελίδες 11-15 (άρθρα 18-21, αξιολόγηση, βαθμολόγηση, κ.α.). Στην αίτηση πρώτης εγγραφής αλλά και σε κάθε αίτηση ανανέωσης εγγραφής που υπογράφει ο κάθε καταρτιζόμενος, αναγράφεται σαφώς ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει διαβάσει και έχει λάβει γνώση του κανονισμού.
 5. Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης της Ειδικότητας (κατάλογος ερωτήσεων)
 6. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών όλων των εξαμήνων της ειδικότητας

Το “Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου” με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτει εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογιστικών λογισμικών. Το σύγχρονο λογιστήριο λειτουργεί με νέες τεχνολογίες, από στελέχη ενημερωμένα με τις εξελίξεις της αγοράς. Η επικοινωνία με τους Δημόσιους Οικονομικούς φορείς γίνεται πλέον ηλεκτρονικά.

Στις επαγγελματικές αρμοδιότητες ενός Στελέχους Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου περιλαμβάνονται η εφαρμογή Γενικής Λογιστικής, Λογιστικής Εταιρειών, Λογιστικής Κόστους καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας με σκοπό την σωστή υποστήριξη κάθε Λογιστικού Γραφείου μέσα από τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας, μπορεί να εργαστεί:

 • σε λογιστικά γραφεία ιδιωτικών εταιριών
 • σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία
 • σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών Δήμων, ΟΤΑ και Υπουργείων
 • σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών ΔΕΚΟ
 • σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • σε λογιστήρια και οικονομικά τμήματα εμπορικών ή βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας, με κατοχυρωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος