Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Η ειδικότητα “Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων” έχει μεγάλη παράδοση στο ΙΕΚ Μυτιλήνης. Υπάρχουν πολύ καλές δυνατότητες για μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση και για επιδοτούμενη μαθητεία.

Αντιστοιχεί στην παλαιά ειδικότητα “ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ” και δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το φθινοπωρινό εξάμηνο 2014Β στο ΙΕΚ Μυτιλήνης.  Η ίδια ειδικότητα εγκρίθηκε εκ νέου το φθινοπωρινό εξάμηνο 2016Β. Σύντομα (Ιούνιος 2018) θα ολοκληρωθεί το Δ‘ εξάμηνο φοίτησης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

  1. Νέος οδηγός σπουδών της ειδικότητας
  2. Γενικός οδηγός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
  3. Γενικός οδηγός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
  4. Κανονισμός για τα δημόσια ΙΕΚ. Γιατην καλύτερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να εκτυπώσετε τον κανονισμό και ειδικότερα τις σελίδες 2 (άρθρα 1-2, γενικά στοιχεία), τις σελίδες 6-8 (άρθρα 9-11, φοίτηση) και τις σελίδες 11-15 (άρθρα 18-21, αξιολόγηση, βαθμολόγηση, κ.α.). Στην αίτηση πρώτης εγγραφής αλλά και σε κάθε αίτηση ανανέωσης εγγραφής που υπογράφει ο κάθε καταρτιζόμενος, αναγράφεται σαφώς ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει διαβάσει και έχει λάβει γνώση του κανονισμού.
  5. Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης της Ειδικότητας (κατάλογος ερωτήσεων)
  6. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών όλων των εξαμήνων για την ειδικότητα

Εκείνοι που επιλέγουν την ειδικότητα “Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων”, ξεχωρίζουν για την ικανότητα επικοινωνίας, την ευγένεια, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για τον άνθρωπο, και ασφαλώς την αγάπη τους για τα παιδιά. Το αντίστοιχο επάγγελμα συνδυάζει με αρμονικό τρόπο την επικοινωνία με τις μικρές ηλικίες και τη μετάδοση γνώσεων στο αρχικό στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων», σε συνεργασία με τον υπεύθυνο βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό, μπορεί να εργαστεί σε:
-Δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς
-Νηπιαγωγεία
-Ιδρύματα που έχουν σχέση με τη φροντίδα και διαπαιδαγώγηση παιδιών μέχρι 6 ετών
-Παιδικές στέγες που ελέγχονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
-Βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμων, Κοινοτήτων, Υπουργείων, Οργανισμών, Εταιριών, κ.λ.π.
-Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
-Παιδότοπους
-Κατασκηνώσεις
-Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού

Σχολιάστε