Πιστοποίηση ΙΕΚ

Η πιστοποίηση των αποφοίτων ΙΕΚ και των εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης γίνεται από τον ΕΟΠΠΕΠ. Μπορείτε να ενημερώνεστε για θέματα σχετικά με την πιστοποίηση, από την κεντρική σελίδα του Ε.ΟΠΠΕΠ στη διεύθυνση http://www.eoppep.gr/.

eoppepΔείτε ειδικότερα θέματα σχετικά με την πιστοποίηση αποφοίτων ΙΕΚ:

Επίσης, μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικές με την πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης:

Τέλος, μπορείτε να δείτε τις τελευταίες μας αναρτήσεις σχετικές με την πιστοποίηση ΙΕΚ.