Τεχνικός Η/Υ

Πρόκειται για ειδικότητα που δε λειτουργεί πλέον στο ΙΕΚ Μυτιλήνης. Οι καταρτιζόμενοι ολοκλήρωσαν το Δ’ εξάμηνο φοίτησης τον Ιούνιο του 2015.

Η ειδικότητα αυτή αντιστοιχεί στην παλαιά ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

  1. Νέος οδηγός σπουδών της ειδικότητας Τεχνικός Η/Υ
  2. Γενικός οδηγός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
  3. Γενικός οδηγός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
  4. Κανονισμός για τα δημόσια ΙΕΚ. Γιατην καλύτερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να εκτυπώσετε τον κανονισμό και ειδικότερα τις σελίδες 2 (άρθρα 1-2, γενικά στοιχεία), τις σελίδες 6-8 (άρθρα 9-11, φοίτηση) και τις σελίδες 11-15 (άρθρα 18-21, αξιολόγηση, βαθμολόγηση, κ.α.). Στην αίτηση πρώτης εγγραφής αλλά και σε κάθε αίτηση ανανέωσης εγγραφής που υπογράφει ο κάθε καταρτιζόμενος, αναγράφεται σαφώς ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει διαβάσει και έχει λάβει γνώση του κανονισμού.
  5. Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης της Ειδικότητας (κατάλογος ερωτήσεων)
  6. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών όλων των εξαμήνων για την ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ

Ο Τεχνικός Η/Υ είναι ο επαγγελματίας, ο οποίος με τις εξειδικευμένες γνώσεις του, μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στην:

α) Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών
β) συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων
γ) πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών)
δ) εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση δικτύων και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

Σχολιάστε