Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Η ειδικότητα “Βοηθός Φυσικοθεραπείας” δημιουργήθηκε δύο  φορές (τα φθινοπωρινά εξάμηνα 2013Β και 2014Β) στο ΙΕΚ Μυτιλήνης. Οι τελευταίοι καταρτιζόμενοι ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους τον Ιούνιο του 2016.

Η ειδικότητα αντιστοιχεί στην παλαιά ειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

 1. Νέος οδηγός σπουδών ειδικότητας
 2. Γενικός οδηγός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
 3. Γενικός οδηγός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
 4. Κανονισμός για τα δημόσια ΙΕΚ. Γιατην καλύτερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να εκτυπώσετε τον κανονισμό και ειδικότερα τις σελίδες 2 (άρθρα 1-2, γενικά στοιχεία), τις σελίδες 6-8 (άρθρα 9-11, φοίτηση) και τις σελίδες 11-15 (άρθρα 18-21, αξιολόγηση, βαθμολόγηση, κ.α.). Στην αίτηση πρώτης εγγραφής αλλά και σε κάθε αίτηση ανανέωσης εγγραφής που υπογράφει ο κάθε καταρτιζόμενος, αναγράφεται σαφώς ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει διαβάσει και έχει λάβει γνώση του κανονισμού.
 5. Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης της Ειδικότητας (κατάλογος ερωτήσεων)
 6. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την ειδικότητα

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε κατάλληλους χώρους όπου παρέχεται φυσικοθεραπεία, με τη συνεργασία φυσικοθεραπευτή. Το επάγγελμα είναι παραϊατρικό και έχει σχέση με την αποκατάσταση παθήσεων.

Ειδικότερα, οι διπλωματούχοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν ως στελέχη σε:

 • Φυσιοθεραπευτήρια (Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας)
 • Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές αναπηρίες)
 • Κ.Α.Π.Η.
 • Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών
 • Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης
 • Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια που διαθέτουν ανάλογα τμήματα
 • Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσεως (π.χ. Γυμναστήρια)

Σχολιάστε