Συχνές Ερωτήσεις για Σπουδαστές

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις για τις σπουδές σε Δημόσιο ΙΕΚ. Για περισσότερες και πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες, σας προτείνουμε να δείτε επίσης τον οδηγό του σπουδαστή.

1) Πόσο στοιχίζουν οι σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ; Υπάρχουν δίδακτρα;

Η φοίτηση σε όλα Δημόσια ΙΕΚ προσφέρεται εντελώς δωρεάν. Τα δίδακτρα έχουν καταργηθεί.

2 ) Πόσο διαρκούν οι σπουδές στα ΔΙΕΚ;

Η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα κατάρτισης. Εκτός από τα 4 εξάμηνα της φοίτησης, για την ολοκλήρωση των σπουδών, είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας διάρκειας 960 ωρών. Η Πρακτική Άσκηση  είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων εξαμήνων κατάρτισης.

3) Πότε γίνονται τα μαθήματα; Πόσες ώρες διαρκούν συνολικά;

Τα μαθήματα κατά κανόνα γίνονται απογευματινές ώρες (συνήθως ανάμεσα στις 14:45 και τις 20:30). Η εκπαιδευτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά. Κάθε εξάμηνο, για κάθε ειδικότητα αναρτάται το αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ iekmytil.eu. Κατά μέσο όρο γίνονται 20 ώρες κατάρτισης την εβδομάδα.

Συνολικά υπάρχουν 1200 ώρες κατάρτισης για τα 4 εξάμηνα φοίτησης (300 ώρες κάθε εξάμηνο) και 960 ώρες Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

4) Θα λειτουργήσει η ειδικότητα που θέλω να σπουδάσω τον Οκτώβριο στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης;

Τα τελευταία χρόνια το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (διαρκεί συνήθως από το Μάϊο μέχρι τις αρχές Ιουλίου), μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ iekmytil.eu. Σκοπός είναι να καταγραφεί το ενδιαφέρον του κοινού για νέες ειδικότητες. Η ειδικότητα που θέλετε να σπουδάσετε έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να εγκριθεί, αν πέρα από εσάς αρκετά ακόμα άτομα δηλώσουν ενδιαφέρον στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα. Επομένως καλούμε εσάς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να ανταποκριθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όσο περισσότερα άτομα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα, τόσο καλύτερη εικόνα θα έχει το ΙΕΚ για τις ειδικότητες που έχουν ζήτηση.

Η έγκριση των νέων ειδικοτήτων αποτελεί αρμοδιότητα της ΓΓΔΒΜΝΓ. Όποτε εγκρίνονται οι νέες ειδικότητες, γίνεται ηλεκρονική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ Μυτιλήνης. Συνήθως, η σχετική έγκριση γίνεται μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη, όμως είναι δυνατόν να υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Η ειδικότητα που σας ενδιαφέρει είναι δυνατό να λειτουργήσει μόνο εφόσον εγκριθεί από τη ΓΓΔΒΜΝΓ.

Για να λειτουργήσει οποιαδήποτε εγκεκριμένη ειδικότητα τον Οκτώβριο, απαιτούνται πάνω από 15 ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής νέων σπουδαστών. Συνήθως, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται το πολύ μέχρι τις αρχές του Οκτώβρη, όμως είναι δυνατόν να υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Ο χρόνος κι η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής αποτελούν αρμοδιότητα της ΓΓΔΒΜΝΓ.

5) Πώς μπορώ να εγγραφώ στο Δημόσιο ΙΕΚ; Ποια είναι η διαδικασία;

Όπως έχουμε εξηγήσει στο προηγούμενο ερώτημα, για να εγγραφεί κάποιος στο ΙΕΚ θα πρέπει να κάνει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής. Συνήθως, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται το πολύ μέχρι τις αρχές του Οκτώβρη, όμως είναι δυνατόν να υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Ο χρόνος κι η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής αποτελούν αρμοδιότητα της ΓΓΔΒΜΝΓ.

Όσοι επιλεγούν μέσω μοριοδότησης, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΙΕΚ για να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους.

6) Υπάρχει περίπτωση να κάνω ηλεκτρονική αίτηση αλλά να μην επιλεγώ στην ειδικότητα που θέλω λόγω χαμηλής μοριοδότησης;

Σε κάθε νέα ειδικότητα μπορούν να εγγραφούν μέχρι 30 άτομα. Αν υπάρχουν πάνω από 30 ηλεκτρονικές αιτήσεις για μια συγκεκριμένη  ειδικότητα, υπάρχει περίπτωση να μην επιλεγούν ορισμένα άτομα με χαμηλή μοριοδότηση. Στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης αυτό συμβαίνει σπάνια.

7) Υπάρχει όριο ηλικίας για τη φοίτηση στο ΔΙΕΚ;

Όχι, δεν υπάρχει.

8) Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής;

Για την ηλεκτρονική σας αίτηση δεν χρειάζεστε δικαιολογητικά. Πρέπει όμως να συμπληρώσετε με ακρίβεια τα στοιχεία σας. Χρειάζεστε τον ΑΜΚΑ σας, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ή τον Αριθμό Διαβατηρίου) σας καθώς και το βαθμό του Απολυτηρίου Λυκείου σας ή ισότιμου τίτλου σπουδών.

Μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά τα επιπλέον προσόντα που διαθέτετε (π.χ. προϋπηρεσία στην ειδικότητα, ιδιότητα προστάτη, πολυτεκνία, κ.ο.κ.). Αυτά λαμβάνονται υπόψη στη μοριοδότησή σας.

Δικαιολογητικά θα προσκομίσετε αργότερα κατά την οριστικοποίηση της εγγραφής σας ως επιτυχών/ούσα στο ΙΕΚ.

9) Πώς μοριοδοτείται η αίτηση εγγραφής μου;

Οι υποψήφιοι σπουδαστές μοριοδοτούνται με βάση:

α) τον βαθμό απολυτηρίου/ πτυχίου Λυκείου (ή ισοδύναμου τίτλου),

β) τη χρονολογία έκδοσης του προηγούμενου τίτλου,

γ) τη σχετική προυπηρεσία στην ειδικότητα,

δ) την ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας,

ε)την ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας,

στ)την ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.

10) Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για την οριστικοποίηση της εγγραφής μου;

Χρειάζεστε οπωςδήποτε φωτοτυπία Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου) και φωτοτυπία του απολυτηρίου Λυκείου σας ή του ισότιμου τίτλου σπουδών σας το βαθμό του οποίου δηλώσατε στην ηλεκτρονική σας αίτηση. Επίσης, για κάθε προσόν που δηλώσατε στην ηλεκτρονική σας αίτηση, θα χρειαστείτε το αντίστοιχο δικαιολογητικό. Π.χ. αν είχατε δηλώσει προϋπηρεσία στην ειδικότητα και ιδιότητα προστάτη θα πρέπει να προσκομίσετε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

11) Δεν πρόλαβα την προθεσμία για την ηλεκτρονική αίτηση. Μπορώ να εγγραφώ στην ειδικότητα που θέλω αργότερα;

Υπάρχουν πιθανότητες να εγγραφείτε εφόσον υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις (λιγότερα από 30 άτομα στη συγκεκριμένη ειδικότητα) και  το Υπουργείο Παιδείας δώσει τη δυνατότητα για εγγραφές “Εκτός συστήματος”. Καό είναι βέβαια να μη στηρίζεστε σε αυτές τις πιθανότητες.

Το ΙΕΚ Μυτιλήνης φροντίζει να ενημερώνει το  κοινό για τις σχετικές προθεσμίες από την ιστοσελίδα του αλλά και μέσω δελτίων τύπου σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανακοινώσεων σε κοινωνικά δίκτυα, κ.ο.κ. Εαν παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις, δεν πρόκειται να χάσετε την προθεσμία.

12) Είμαι απόφοιτος Γυμνασίου ή ΣΔΕ ή ΤΕΣ. Μπορώ να κάνω αίτηση;

Όχι δε μπορείτε. Πρέπει να είστε απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απόφοιτοι Λυκείου, κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ ή ισότιμου τίτλου).

13) Στη Μυτιλήνη ξέρω ότι υπάρχει ΙΕΚ του Βοστάνειου Νοσοκομείου, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας. Μπορώ να κάνω αίτηση και εκεί;

Ναι, μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονα αίτηση και για άλλη δομή, πρέπει όμως να απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα. Το παρόν σύστημα αφορά μόνο αιτήσεις για ειδικότητες Α’ Εξαμήνου στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας.

14) Μπορώ να κάνω αίτηση για πολλές ειδικότητες στο ίδιο ΔΙΕΚ ή σε άλλα ΔΙΕΚ;

Στην ηλεκτρονική σας αίτηση μπορείτε να δηλώσετε μέχρι τέσσερις διαφορετικές ειδικότητες στο ίδιο ή σε άλλα ΔΙΕΚ της ίδιας όμως περιφέρειας και να καθορίσετε τη σειρά προτίμησης (π.χ. μπορείτε να δηλώσετε ειδικότητες στα ΔΙΕΚ Μυτιλήνης, Λήμνου, Χίου, Σάμου για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου).

15) Έχω πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή φοιτώ σε τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μπορώ να παρακολουθήσω κάποιο τμήμα στο ΙΕΚ;

Ναι μπορείτε.  Μέσα από το σύστημα μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική αίτηση για φοίτηση σε ειδικότητες Α’ εξαμήνου. Θα συμμετέχετε όμως στη διαδικασία επιλογής δηλώνοντας το Απολυτήριο του Λυκείου σας. Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση τίτλου υψηλότερου επιπέδου για την εισαγωγή σας σε ΙΕΚ.

Αν φοιτάτε και σε άλλη δομή (π.χ. Πανεπιστήμιο Αιγαιου) θα πρέπει να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε και στις δύο δομές.

16) Είμαι αλλοδαπός υπήκοος. Χρειάζομαι πιστοποιητικό ελληνομάθειας για την εγγραφή μου;

Όχι. Τα μαθήματα και οι εξετάσεις όμως γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Αυτό τον παράγοντα πρέπει να τον υπολογίσετε για την πορεία της κατάρτισής σας.

17) Τι δίπλωμα θα λάβω μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου στο ΔΙΕΚ; Είναι αναγνωρισμένο;

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους στο ΔΙΕΚ λαμβάνουν “Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης” (Β.Ε.Κ). Η βεβαίωση αυτή τους προσφέρει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5, το οποίο είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.

18) Έχω ακούσει ότι χάνονται αρκετές ώρες στα Δημόσια ΙΕΚ. Τι συμβαίνει π.χ. αν κάποιος καθηγητής αρρωστήσει ή αν υπάρχει αργία;

Πρόκειται ασφαλώς για παραπληροφόρηση. Το Δημόσιο ΙΕΚ είναι ίσως η μόνη δομή εκπαίδευσης στην οποία προβλέπεται αναπλήρωση των χαμένων ωρών.

Για κάθε μάθημα πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθούν 15 διδασκαλίες κάθε εξάμηνο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθούν οι 15 διδασκαλίες (λόγω ασθένειας εκπαιδευτή, αργιών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο), ορίζονται οι απαραίτητες αναπληρώσεις όλων των χαμένων ωρών.

19) Είμαι εργαζόμενος/εργαζόμενη ή έχω πολλαπλές υποχρεώσεις. Θα μπορώ παράλληλα να σπουδάζω στο ΙΕΚ;

Αν εργάζεστε πρωϊνές ώρες ή αν έχετε ευέλικτο ωράριο,  πιθανότατα θα μπορέσετε. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει εσείς να ρυθμίζετε το πρόγραμμά σας έτσι ώστε να μπορείτε να ανταποκριθείτε σε όλες τις υποχρεώσεις σας συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων που έχετε προς το ΙΕΚ.

Για κάθε μάθημα ξεχωριστά, κάθε σπουδαστής μπορεί να απουσιάζει μέχρι το 15% των ωρών κατάρτισης. Συμβουλευτείτε το αρχείο ΟΡΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ.

Στο ΙΕΚ δεν προβλέπεται δικαιολόγηση απουσιών.

20) Εχω πτυχίο ΕΠΑΛ και θέλω να εγγραφώ σε παρόμοια ειδικότητα στο ΙΕΚ. Μπορώ να φοιτήσω κατευθείαν στο Γ’ εξάμηνο;

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται κατάταξη και γίνεται κάθε Σεπτέμβριο. Αν στο ΙΕΚ υπάρχει η αντίστοιχη ειδικότητα στο Γ’ εξάμηνο, μπορείτε να κάνετε αίτηση για κατάταξη και να συνυποβάλετε τα δικαιολογητικά σας (π.χ. πτυχίο ΕΠΑΛ).

Για πληρέστερες πληροφορίες για τις σπουδές στο ΙΕΚ, σας συνιστούμε να δείτε τον οδηγό του σπουδαστή.