Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης Εξαμήνου 2017Β

Σας ανακοινώνουμε το νέο Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης Εξαμήνου 2017Β. Προκειμένου να γίνει ο καλύτερος δυνατός προγραμματισμός της κατάρτισης, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

α) Για κάθε εξάμηνο πρέπει να πραγματοποιηθούν 15 εβδομαδιαίες διδασκαλίες, δηλαδή αν ένα μάθημα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα, τότε οι προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης για το μάθημα αυτό είναι 30.
β) Οι διδασκαλίες των μαθημάτων για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2017Β ολοκληρώνονται την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018. Ακολουθούν οι εξετάσεις του εξαμήνου.
γ) Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα μαθήματα που πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή θα χρειαστούν 1 αναπλήρωση. Γενικότερα αν για οποιοδήποτε μάθημα δεν είναι δυνατό να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης (π.χ. λόγω αργιών, ασθένειας εκπαιδευτή, κοκ), πρέπει να οριστούν αναπληρώσεις. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε προσεκτικά το νέο Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης Εξαμήνου 2017Β αλλά και τον οδηγό του εκπαιδευτή ώστε να οργανωθούν σωστά οι απαραίτητες αναπληρώσεις. Για κάθε αναπλήρωση παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να ενημερώνουν τουλάχιστον 48 ώρες πριν τους καταρτιζόμενους αλλά και την ηλεκτρονική πλατφόρμα αναρτώντας σχετική ανάρτηση (εξυπακούεται ότι δεν υπάρχει άλλο μάθημα την ίδια ώρα). Στην ανάρτηση πρέπει να επιλεγεί η ειδικότητα και να γίνει χρήση της ένδειξης τύπος υλικού “Αναπληρώσεις” .
δ) Σε περίπτωση που κάποιο μάθημα πρέπει να αναβληθεί εκτάκτως από τον εκπαιδευτή (π.χ. λόγω ασθένειας),  με ευθύνη του εκπαιδευτή θα πρέπει να ενημερώνονται οι καταρτιζόμενοι αλλά και η ηλεκτρονική πλατφόρμα με σχετική ανάρτηση. Στην ανάρτηση πρέπει να επιλεγεί η ειδικότητα και να γίνει χρήση της ένδειξης τύπος υλικού “Αναβολή μαθήματος”.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

α) Για κάθε μάθημα, θεωρητικό ή εργαστηριακό, πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός της ύλης με ευθύνη του εκπαιδευτή. Μέχρι την Παρασκευή 27/10, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να αναρτήσουν τον προγραμματισμό ύλης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, λαμβάνοντας υπόψη τον οδηγό του εκπαιδευτή.

β) Επιπλέον, οι εκπαιδευτές θα προετοιμάσουν εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μάθημα που έχουν αναλάβει. Για τα εργαστηριακά μαθήματα θα πρέπει να αναρτηθεί η σχετική ύλη πριν την πρόοδο (π.χ. για προφορική εξέταση), ή το θέμα της εργασίας προόδου (π.χ. project) ή σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. Για τα θεωρητικά μαθήματα συνιστάται η τμηματική ανάρτηση σημειώσεων (π.χ. σε μορφή κειμένου pdf ή παρουσιάσεων powerpoint).

ΠερισσότεραΧρονοδιάγραμμα Κατάρτισης Εξαμήνου 2017Β

Ανακοίνωση για το μάθημα “Ειδικά Θέματα Φυσικής”

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “Ειδικά Θέματα Φυσικής (Θεωρία)” της ειδικότητας “Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας” ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20/3/2017 και τη Δευτέρα 27/3/2017, 1η ώρα. Το μάθημα “Ειδικά Θέματα Φυσικής (Εργαστήριο)” θα πραγματοποιηθεί κανονικά τη Δευτέρα 20/3/2017 και τη Δευτέρα 27/3/2017, 2η ώρα.Οι αναπληρώσεις του μαθήματος “Ειδικά Θέματα Φυσικής (Θεωρία)” έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Περισσότερα …

Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης Εξαμήνου 2017Α

Σας ανακοινώνουμε το νέο Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης Εξαμήνου 2017Α. Παρακαλούμε να τηρηθούν προσεκτικά τα παρακάτω:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

α) Για κάθε εξάμηνο πρέπει να πραγματοποιηθούν 15 εβδομαδιαίες διδασκαλίες, δηλαδή αν ένα μάθημα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα, τότε οι προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης για το μάθημα αυτό είναι 30.

Περισσότερα …

Τελευταία Αναπλήρωση του Μαθήματος ΑΘΛΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Θ)

Η τελευταία αναπλήρωση του μαθήματος ΑΘΛΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Θ) της ειδικότητας Προπονητής Αθλημάτων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, 14.45.

Περισσότερα …

Αναπλήρωση του μαθήματος ΑΘΛΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Θ)

Η αναπλήρωση του μαθήματος ΑΘΛΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Θ) της ειδικότητας Προπονητής Αθλημάτων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Ιανουαρίου, 15.30.

Περισσότερα …

Ανακοίνωση για το μάθημα “Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών”

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών” της ειδικότητας “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής” ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24/1/2017 τις 2 πρώτες διδακτικές ώρες.Θα ενημερωθείτε για την ενημέρωση του μαθήματος.

Περισσότερα …

Προγραμματισμός Εξετάσεων Εξαμήνου 2016Β και Έναρξη Εξαμήνου 2017Α (Νέα Ενημέρωση)

Σύμφωνα με το έγγραφο Κ1/8863/19-01-2017 της ΓΓΔΒΜΝΓ που μας κοινοποιήθηκε, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

α) Εξαιτίας των αντίξοων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην χώρα το τελευταίο διάστημα, πολλά Δημόσια ΙΕΚ παρέμειναν κλειστά για αρκετές ημέρες, με αποτέλεσμα να χαθούν  πολλές ώρες κατάρτισης.

Περισσότερα …