Το προφίλ του ΙΕΚ Μυτιλήνης

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) εντάσσονται στη μεταδευτεροβάθμια μη υποχρεωτική Εκπαίδευση και παρέχουν επίσημη κατάρτιση, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν. Προϋπόθεση εγγραφής στα ΙΕΚ είναι το απολυτήριο ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) ή Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

Κύριο έργο τoυ Δημοσίου ΙΕΚ Μυτιλήνης είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας.

Η φοίτηση στο ΙΕΚ Μυτιλήνης είναι δωρεάν, όπως άλλωστε σε όλα τα Δημόσια ΙΕΚ. Δεν απαιτούνται δίδακτρα.

Είναι γεγονός ότι η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση δυσκολεύει τις σπουδές εκτός νησιού. Εφόσον οι δυνατότητες για σπουδές στο νησί της Λέσβου είναι σχετικά περιορισμένες, το ΙΕΚ Μυτιλήνης αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για τους νέους της περιοχής.

Η κοινωνική προσφορά του ΙΕΚ Μυτιλήνης  είναι πολύ σημαντική. Τα τελευταία χρόνια, κάθε εξάμηνο φοιτούν περίπου 200 σπουδαστές ενώ απασχολούνται πάνω από 40 ωρομίσθιοι εκπαιδευτές. Αρκετοί από τους εκπαιδευτές είναι άνεργοι ή υπο-απασχολούμενοι.

Στους αποφοίτους του ΙΕΚ χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η λειτουργία όλων των Δημοσίων ΙΕΚ εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, με κύρια αρμοδιότητα τη διαμόρφωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.

Το σύστημα πιστοποίησης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των ΙΕΚ εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανήκει, επίσης, ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΙΕΚ.

Το σύνολο της διαχείρισης των εκπαιδευτών και της υλικοτεχνικής υποδομής των ΙΕΚ, έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Η κατάρτιση στo Δημόσιo ΙΕΚ Μυτιλήνης πραγματοποιείται, τόσο στους χώρους όπου αυτό στεγάζεται (στο κτίριο των ΕΠΑΛ Μυτιλήνης), όσο και σε άλλους φορείς όπως παιδικούς σταθμούς, νοσοκομείο, ξενοδοχεία κι αλλού.

Οι βασικοί στόχοι του ΙΕΚ Μυτιλήνης είναι οι παρακάτω:

  • να παρέχει στους καταρτιζόμενους επαγγελματική κατάρτιση ανάλογα με την επιλεγόμενη ειδικότητα
  • να εξασφαλίζει τα κατάλληλα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων
  • να παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες με την ειδικότητα τους δεξιότητες
  • να διευκολύνει την επαγγελματική ένταξή των καταρτιζόμενων στην κοινωνία
  • να εξασφαλίζει την προσαρμογή των καταρτιζόμενων στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας

Το ΙΕΚ Μυτιλήνης συστεγάζεται με τα ΕΠΑΛ Μυτιλήνης και την ΑΣΠΑΙΤΕ στην οδό Στρατή Μυριβήλη 108. Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 22510-23033. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη σελίδα επικοινωνίας μας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ειδικότητες που λειτουργούν στο ΙΕΚ Μυτιλήνης μέσω του βασικού μενού της ιστοσελίδας μας με χρήση των υποεπιλογών της επιλογής “Ειδικότητες”.

Οι ώρες εξυπηρέτησης για το κοινό είναι από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο καθημερινά 13:00-18:00 και από Ιούλιο μέχρι Αύγουστο καθημερινά 10:00-14:00 (εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών).

Οι ώρες γραμματείας είναι από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο καθημερινά 13:00-16:00.

Το ΙΕΚ Μυτιλήνης παραμένει κλειστό το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Το προσωπικό μας

Διευθυντής: Βασίλης Παλάζης
Υπεύθυνος Γραμματείας: Παναγιώτης Ζαφειρίου