Ανακοίνωση για τα μαθήματα της ειδικότητας “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής”

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα “Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων” και “Ανάπτυξη διαδραστικών παιχνιδιών” της ειδικότητας “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής” θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Πέμπτη 8/12/2016 τις 3 πρώτες διδακτικές ώρες.

Περισσότερα …

Ανακοίνωση για τα μαθήματα της ειδικότητας “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής”

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα της ειδικότητας “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής” ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 24/11/2016. Θα ειδοποιηθείτε για την αναπλήρωση των μαθημάτων.

Περισσότερα …

Αναπλήρωση για το μάθημα “Πολυμεσικά εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών (Flash)” της ειδικότητας “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής”

Σας ενημερώνουμε ότι η αναπλήρωση για το μάθημα “Πολυμεσικά εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών (Flash)” της ειδικότητας “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής” θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25/11/2016, 3η ώρα και την Παρασκευή 2/12/2016, 3η ώρα.

Περισσότερα …

Ανακοίνωση για την ειδικότητα “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής”

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα” της ειδικότητας “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής” ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7/11/2016, 1η-3η ώρα. Το μάθημα “Ανάπτυξη διαδραστικών παιχνιδιών” θα πραγματοποιηθεί κανονικά 4η-5η ώρα.

Περισσότερα …

Ανακοίνωση σχετικά με το σχέδιο ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ολοκλήρωσε την διαδικασία της ποιοτικής αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων και κατανομής του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την δράση ΚΑ1 στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το έτος 2016.

Περισσότερα …

Σχέδιο ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης για το 2016

Υποβλήθηκε στις 1/2/2016 το σχέδιο κινητικότητας εκπαιδευόμενων και προσωπικού ΕΕΚ του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης, στα πλαίσια της δράσης ΚΑ1 (Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων) του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για το 2016.

Βασικές πληροφορίες για το σχέδιο:

 

Περισσότερα …