Έντυπα

Γενικά Έντυπα:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ, ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ (Τα μαθήματα στο Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης πραγματοποιούνται κατά κανόνα καθημερινά τις απογευματινές ώρες από 14:45 μέχρι 20:30 σε επτά διδακτικές ώρες. Η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά)

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Υπολογίζει τις απουσίες που έχει δικαίωμα να κάνει ο κάθε καταρτιζόμενος ανά εξαμηνιαίο μάθημα, ανάλογα με τις ώρες του κάθε μαθήματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα)

Γενικά Έντυπα για Καταρτιζόμενους:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΔΙΕΚ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΙΕΚ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΑΠΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΦΟΥ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ)

Έντυπα για την Πρακτική Άσκηση:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ, ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚ)

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ, ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ή ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  (ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚ ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Έντυπα για Εκπαιδευτές:

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΙ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΕΚ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΙΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΕΚ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΕΚ)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΕΚ Ή ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΕΚ)

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ – ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ)

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ)

Σχολιάστε