Οδηγίες για την Οριστικοποίηση Εγγραφής Υποψηφίου Καταρτιζόμενου ΙΕΚ

odigiesΓια την οριστικοποίηση της εγγραφής τους, κατά την προσέλευσή τους στο Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση Εγγραφής.
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους.

Σας συνιστούμε να μελετήσετε τις αναλυτικές οδηγίες για την οριστικοποίηση εγγραφής καθώς και το έντυπο της Αίτησης Εγγραφής που θα βρείτε στη σελίδα Έντυπα.