ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ, ΕΠΑΣ, ΕΠΛ ΚΑΙ ΤΕΛ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017Β

Απόφοιτοι/ες ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΕΠΛ ΚΑΙ ΤΕΛ, έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης σε συναφείς ειδικότητες στο Γ’ εξάμηνο.
Πιο συγκεκριμένα, στο νέο φθινοπωρινό εξάμηνο 2016Β, μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι:

  • ΕΠΑ.Σ.

Περισσότερα …

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΕΠΛ ΚΑΙ ΤΕΛ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016Β

Απόφοιτοι/ες ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΕΠΛ ΚΑΙ ΤΕΛ, έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης σε συναφείς ειδικότητες στο Γ’ εξάμηνο.
Πιο συγκεκριμένα, στο νέο φθινοπωρινό εξάμηνο 2016Β, μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι:

  • ΤΕΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ, στην ειδικότητα του ΔΙΕΚ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
  • Τ.Ε.Ε.

Περισσότερα …

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016Α

Απόφοιτοι/ες ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, και ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ, έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν στα ΙΕΚ σε συναφείς ειδικότητες στο Γ’ εξάμηνο.
Για το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης, στο νέο εαρινό εξάμηνο 2016Α, μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι:

  • ΕΠΑ.Σ. ΥΠΕΠΘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ή Τ.Ε.Ε.

Περισσότερα …

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΕΠΛ ΣΤΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ

Απόφοιτοι/ες ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ και ΤΕΛ, έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν στα ΙΕΚ σε συναφείς ειδικότητες στο Γ’ εξάμηνο.
Για το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης στο Γ’ εξάμηνο μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι:

  • ΕΠΑ.Σ. ΥΠΕΠΘ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ, Τ.Ε.Ε.

Περισσότερα …