Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Αίτηση Υποψηφίου Καταρτιζόμενου ΙΕΚ (Νέα ενημέρωση)

odigies1. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, γίνεται στο σύνδεσμο https://diek.it.minedu.gov.gr.

2. Παρακαλούμε εκτυπώστε και μελετήσετε προσεκτικά τις αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, τα κριτήρια μοριοδότησης καθώς και τις συχνές ερωτήσεις που θα βρείτε στη σελίδα Έντυπα.

3. Μπορείτε να εισάγετε ή να τροποποιήσετε την αίτησή σας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Το σύστημα διατηρεί μόνο τα στοιχεία της τελευταίας τροποποίησης της αίτησης.

4. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας σωστά, όπως αναγράφονται στην ταυτότητά σας ή σε επίσημα έγγραφα. Μη χρησιμοποιείται greeklish! Όχι γιαννάκης ούτε giannis αλλά Ιωάννης (αυτό που γράφει η ταυτότητα!)

5. Μη δηλώνετε στοιχεία που δεν είναι ακριβή. Η αίτησή σας έχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης. Μη δηλώνετε προσόντα που μοριοδοτούνται (π.χ. εργασιακή εμπειρία), αν δεν έχετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό (π.χ. για την εργασιακή εμπειρία χρειάζονται τα αντίστοιχα ένσημα στην ειδικότητα που δηλώνουμε προτίμηση).

6. Εκτυπώστε και φυλάξτε την ηλεκτρονική σας αίτηση, όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

7. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων από το Υπουργείο, θα δείτε αντίστοιχη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας (δε θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά) και θα πρέπει να έρθετε αυτοπροσώπως στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης για να γίνει η οριστικοποίηση της εγγραφής σας.