Ηλεκτρονική Γραμματεία ΙΕΚ Μυτιλήνης

H Γραμματεία του ΙΕΚ Μυτιλήνης λειτουργεί από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο καθημερινά 13:00-16:00.

Το μήνα Ιούλιο και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, το ΙΕΚ Μυτιλήνης λειτουργεί με πρωϊνό ωράριο και με μειωμένο προσωπικό. Παραμένει κλειστό το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Περισσότερα …

Συμπλήρωση εντύπων εκπαιδευτών για το εαρινό εξάμηνο 2016Α

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ να παραλάβουν το συντομότερο τα έντυπα και τις αντίστοιχες οδηγίες συμπλήρωσης για το εαρινό εξάμηνο 2016Α.

Περισσότερα …

Έκδοση Βεβαιώσεων Φοίτησης

Λόγω του μεγάλου αριθμού των εγγεγραμμένων σπουδαστών που επιθυμούν βεβαίωση φοίτησης, το έντυπο βεβαίωσης φοίτησης είναι πλέον διαθέσιμο από τη σελίδα Έντυπα. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να εκτυπώσετε το έντυπο της βεβαίωσης κι αφού το συμπληρώσετε να απευθυνθείτε στη διευθύντρια του ΙΕΚ Μυτιλήνης (3ος όροφος).

Περισσότερα …

Έντυπα

Γενικά Έντυπα:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ, ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ (Τα μαθήματα στο Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης πραγματοποιούνται κατά κανόνα καθημερινά τις απογευματινές ώρες από 14:45 μέχρι 20:30 σε επτά διδακτικές ώρες.

Περισσότερα …