Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Η ειδικότητα “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” δημιουργήθηκε το φθινοπωρινό εξάμηνο 2014Β στο ΙΕΚ Μυτιλήνης. Οι καταρτιζόμενοι ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους τον Ιούνιο του 2016.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

  1. Νέος οδηγός σπουδών ειδικότητας
  2. Γενικός οδηγός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
  3. Γενικός οδηγός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
  4. Κανονισμός για τα δημόσια ΙΕΚ. Γιατην καλύτερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να εκτυπώσετε τον κανονισμό και ειδικότερα τις σελίδες 2 (άρθρα 1-2, γενικά στοιχεία), τις σελίδες 6-8 (άρθρα 9-11, φοίτηση) και τις σελίδες 11-15 (άρθρα 18-21, αξιολόγηση, βαθμολόγηση, κ.α.). Στην αίτηση πρώτης εγγραφής αλλά και σε κάθε αίτηση ανανέωσης εγγραφής που υπογράφει ο κάθε καταρτιζόμενος, αναγράφεται σαφώς ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει διαβάσει και έχει λάβει γνώση του κανονισμού.
  5. Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης της Ειδικότητας (κατάλογος ερωτήσεων)
  6. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την ειδικότητα

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της υγείας και για τη νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών. Μπορούν να απασχοληθούν σε Μονάδες Ιδιωτικών Κλινικών, Κινητές Μονάδες Υγείας, Ιδιωτικά Ιατρεία, Κέντρα Αποκατάστασης ή Μαιευτήρια.

Σχολιάστε