Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web Designer-Developer/ Video Games)

Η ειδικότητα “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web Designer-Developer/ Video Games)”  δημιουργήθηκε το εαρινό εξάμηνο 2015Α στο ΙΕΚ Μυτιλήνης. Οι σπουδαστές ολοκλήρωσαν το Δ’ εξάμηνο φοίτησης το Φεβρουάριο του 2017.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

  1. Νέος οδηγός σπουδών της ειδικότητας
  2. Γενικός οδηγός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
  3. Γενικός οδηγός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
  4. Κανονισμός για τα δημόσια ΙΕΚ. Γιατην καλύτερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να εκτυπώσετε τον κανονισμό και ειδικότερα τις σελίδες 2 (άρθρα 1-2, γενικά στοιχεία), τις σελίδες 6-8 (άρθρα 9-11, φοίτηση) και τις σελίδες 11-15 (άρθρα 18-21, αξιολόγηση, βαθμολόγηση, κ.α.). Στην αίτηση πρώτης εγγραφής αλλά και σε κάθε αίτηση ανανέωσης εγγραφής που υπογράφει ο κάθε καταρτιζόμενος, αναγράφεται σαφώς ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει διαβάσει και έχει λάβει γνώση του κανονισμού.
  5. Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης της Ειδικότητας (κατάλογος ερωτήσεων)
  6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

H ειδικότητα απευθύνεται στις εξής βασικές κατηγορίες ατόμων:

  • Σε αρχάριους, που ενδιαφέρονται να μάθουν προγραμματισμό με γνώμονα την υλοποίηση ψυχαγωγικών εφαρμογών, ιστοσελίδων ή πολυμέσων.
  • Σε επαγγελματίες προγραμματιστές, που θέλουν να γίνουν γνώστες των σύγχρονων τεχνικών προγραμματισμού παιχνιδιών, ιστοσελίδων και λοιπών αλληλεπιδραστικών εφαρμογών και να τις εφαρμόσουν στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Πιο συγκεκριμένα ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής είναι ο επαγγελματίας, ο οποίος με τις εξειδικευμένες γνώσεις του, μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στην:

α) Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών (π.χ. εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού, υποστήριξη χρηστών, κ.ο.κ.)
β) συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων
γ) πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (υλικό, λογισμικό, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών).
δ) Αξιολόγηση εφαρμογών λογισμικού προσανατολισμένου στα πολυμέσα, στις ιστοσελίδες και στις ψυχαγωγικές εφαρμογές.