Ανακοίνωση σχετικά με το σχέδιο ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ολοκλήρωσε την διαδικασία της ποιοτικής αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων και κατανομής του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την δράση ΚΑ1 στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το έτος 2016.

Περισσότερα …

Σχέδιο ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης για το 2016

Υποβλήθηκε στις 1/2/2016 το σχέδιο κινητικότητας εκπαιδευόμενων και προσωπικού ΕΕΚ του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης, στα πλαίσια της δράσης ΚΑ1 (Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων) του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για το 2016.

Βασικές πληροφορίες για το σχέδιο:

 

Περισσότερα …

Τεχνικός Η/Υ

Πρόκειται για ειδικότητα που δε λειτουργεί πλέον στο ΙΕΚ Μυτιλήνης. Οι καταρτιζόμενοι ολοκλήρωσαν το Δ’ εξάμηνο φοίτησης τον Ιούνιο του 2015.

Η ειδικότητα αυτή αντιστοιχεί στην παλαιά ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

  1. Νέος οδηγός σπουδών της ειδικότητας Τεχνικός Η/Υ
  2. Γενικός οδηγός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
  3. Γενικός οδηγός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
  4. Κανονισμός για τα δημόσια ΙΕΚ.

Περισσότερα …