Ηλεκτρονική Γραμματεία ΙΕΚ Μυτιλήνης

H Γραμματεία του ΙΕΚ Μυτιλήνης λειτουργεί από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο καθημερινά 13:00-16:00.

Το μήνα Ιούλιο και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, το ΙΕΚ Μυτιλήνης λειτουργεί με πρωϊνό ωράριο και με μειωμένο προσωπικό. Παραμένει κλειστό το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Περισσότερα …

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2016Α

Σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις διδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτών του Δ.ΙΕΚ Μυτιλήνης για το εξάμηνο 2016Α θα εκδοθούν από την Τρίτη 12/07/2016. Οι εκπαιδευτές μπορούν να τις παραλάβουν από τη γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Μυτιλήνης.

Περισσότερα …

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙ ΒΕΚ (για όσους έχουν συμπληρώσει 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα φοίτησης)

Σύμφωνα με την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 5954/23-06-2014, άρθρο 3,παραγρ. 1,  με θέμα ” Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)” οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.

Περισσότερα …

Έκδοση Βεβαιώσεων Φοίτησης

Λόγω του μεγάλου αριθμού των εγγεγραμμένων σπουδαστών που επιθυμούν βεβαίωση φοίτησης, το έντυπο βεβαίωσης φοίτησης είναι πλέον διαθέσιμο από τη σελίδα Έντυπα. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να εκτυπώσετε το έντυπο της βεβαίωσης κι αφού το συμπληρώσετε να απευθυνθείτε στη διευθύντρια του ΙΕΚ Μυτιλήνης (3ος όροφος).

Περισσότερα …