Έναρξη Μαθημάτων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2014Β στο ΙΕΚ Μυτιλήνης – Ενημερωτικές Συναντήσεις

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 15/10/2014 θα πραγματοποιηθεί η έναρξη των μαθημάτων του φθινοπωρινού εξαμήνου 2014Β στο Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης.

Οι καταρτιζόμενοι (σπουδαστές) του ΙΕΚ Μυτιλήνης θα προσέλθουν την Τετάρτη 15/10/2014 στις 15:30 για ενημέρωση. Οι καταρτιζόμενοι θα κατατοπιστούν σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν το ΙΕΚ (πρόγραμμα, ώρες προσέλευσης, φοίτηση, κ.ο.κ.) κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Περισσότερα …

Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης Εκπαιδευτών ΙΕΚ Μυτιλήνης

Οι Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης Υποψήφιων Εκπαιδευτών για το ΙΕΚ Μυτιλήνης είναι διαθέσιμοι από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων εκπαιδευτών ανά ειδικότητα – ΙΕΚ Μυτιλήνης

Οι υποψήφιοι εμφανίζονται στους πίνακες ανά ειδικότητα. Η σειρά των υποψηφίων είναι ανάλογα με τη μοριοδότησή τους.

Περισσότερα …

Νέα Προθεσμία Εγγραφής Υποψηφίων Καταρτιζόμενων ΙΕΚ

Οι υποψήφιοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί, παρακαλούνται να προσέλθουν απαραιτήτως μέχρι και την Παρασκευή 3/10/2014 στο Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν επίσης να υποβάλλονται αιτήσεις για βελτίωση (σε άλλη ειδικότητα) και αιτήσεις για τους υποψηφίους που βρίσκονται εκτός του ηλεκτρονικού συστήματος.

Περισσότερα …

Οδηγίες Εγγραφής Επιτυχόντων Υποψηφίων Καταρτιζομένων στο ΙΕΚ Μυτιλήνης

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί, παρακαλούνται να προσέλθουν μέχρι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014, στο Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Οι υποψήφιοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής και  δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Έντυπο αίτησης εγγραφής, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.dropbox.com/s/swwcgc3dv8gwgg2/aitisi_egrafis.doc?dl=0

Κατά την προσέλευσή τους στο Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης, εκτός από το παραπάνω έντυπο αίτησης εγγραφής, οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΠερισσότεραΟδηγίες Εγγραφής Επιτυχόντων Υποψηφίων Καταρτιζομένων στο ΙΕΚ Μυτιλήνης

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού για το ΙΕΚ Μυτιλήνης

Σας ενημερώνουμε ότι για το μήνα Σεπτέμβριο 2014, το ΙΕΚ Μυτιλήνης θα εξυπηρετεί το κοινό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 11:00 μέχρι τις 17:00. Το τηλέφωνο της Γραμματείας του ΙΕΚ Μυτιλήνης είναι 22510-23033.

Περισσότερα …