Ανακοίνωση για την ειδικότητα “Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου” Γ’ Εξαμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές I” της ειδικότητας “Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου” ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1/11/2016, 3η-4η ώρα. Την ίδια μέρα και ώρα θα πραγματοποιηθεί το μάθημα “Φορολογική Πρακτική”.

Περισσότερα …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016

Σύμφωνα με την υπ΄αρ. πρωτ. ΔΠ/58838/27-10-2016 Απόφαση της υπ’ αρ. 239/27.10.2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι υποψήφιοι των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2016, μπορούν να δηλώνουν ηλεκτρονικά την ημερομηνία Εξετάσεων και το Εξεταστικό Κέντρο που επιθυμούν μέσω της εφαρμογής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

Περισσότερα …

Ανακοίνωση για την ειδικότητα “Προπονητής Αθλημάτων”

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “Προπονητική” της ειδικότητας “Προπονητής Αθλημάτων” ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31/10/2016, 1η-3η ώρα. Την ίδια μέρα, 4η-6η ώρα ώρα θα πραγματοποιηθούν οι αναπληρώσεις για τα μαθήματα  “Στοιχεία Ορθοπεδικής” και “Φυσιολογία”.

Περισσότερα …

Ανάρτηση Προγραμματισμού Ύλης και Σημειώσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

Η ανάρτηση προγραμματισμού ύλης και σημειώσεων για τα μαθήματα του εξαμήνου 2016Β στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει ήδη ξεκινήσει. Υπάρχουν πάνω από δέκα νέες δημοσιεύσεις υλικού για διάφορα μαθήματα.

Για διευκόλυνση τόσο των εκπαιδευτών όσο και των σπουδαστών του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης, σας τονίζουμε ότι:

Περισσότερα …

Δημοσίευση Οδηγού Σπουδαστών

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύσουμε τον οδηγό για σπουδαστές του ΙΕΚ Μυτιλήνης.Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει καλές πρακτικές, χρήσιμες συμβουλές και υλικό για σπουδαστές (καταρτιζόμενους).

Παρακαλούμε όλους τους σπουδαστές να λάβουν σοβαρά υπόψη τον οδηγό αυτό.

Περισσότερα …

Λειτουργία Γραμματείας ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 17/10/2016, η Γραμματεία του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης θα λειτουργεί ως εξής:

  • Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά (οποιαδήποτε μέρα και ώρα), μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης. Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στη σελίδα Έντυπα.

Περισσότερα …

Δημοσίευση Οδηγού Εκπαιδευτών (Νέα Ενημέρωση)

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύσουμε τον οδηγό για εκπαιδευτές του ΙΕΚ Μυτιλήνης, όπως είχε άλλωστε είχαμε αναφέρει στην πρόσφατη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων του ΙΕΚ Μυτιλήνης. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει καλές πρακτικές, χρήσιμες συμβουλές και υλικό για εκπαιδευτές.

Περισσότερα …