Κατάσταση Υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ 1ης Περιόδου 2014

Ανακοινώθηκαν οι ονομαστικές καταστάσεις υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ 1ης Περιόδου 2014 ανά εξεταστικό κέντρο και ειδικότητα από τον ΕΟΠΠΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μπορούν να ενημερωθούν από τη σχετική ανάρτηση του ΕΟΠΠΕΠ.

Σχολιάστε