ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ

Αναρτήθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων για τη διαδικασία πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ και ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική ανάρτηση.

Μετά την ανάρτηση του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών ΔΙΕΚ ΚΑΙ ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής, οι πίνακες στους οποίους έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι είναι οριστικοί.

Σχολιάστε