ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Μετά από ενημέρωση που είχαμε από το Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι δυνατή η έναρξη πρακτικής άσκησης από 1η Οκτωβρίου 2015.

Όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση παρακαλούνται να έρθουν σε συνεννόηση με την διευθύντρια Κα Σπυρέλλη Γεωργία, τηλ 2251027070, (ώρες 17:00-19:00) .

Σχολιάστε