Ανακοίνωση σχετικά με το σχέδιο ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

Ανακοίνωση σχετικά με το σχέδιο ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ολοκλήρωσε την διαδικασία της ποιοτικής αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων και κατανομής του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την δράση ΚΑ1 στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το έτος 2016.

Σε κατάλογο επιλαχόντων σχεδίων εντάσσεται το σχέδιο κινητικότητας εκπαιδευόμενων και προσωπικού ΕΕΚ του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης «Tour Lesvos: Αξιοποίηση διαδικτύου και νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση του τουρισμού στη Λέσβο» που υποβλήθηκε στα πλαίσια της δράσης ΚΑ1 (Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων) του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για το 2016.

Σε περίπτωση μη αποδοχής υλοποίησης κάποιων εγκεκριμένων σχεδίων από τους δικαιούχους φορείς ή εξεύρεσης πρόσθετων κονδυλίων χρηματοδότησης, η Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ θα καλέσει προς αποδοχή χρηματοδότησης, τα σχέδια του καταλόγου επιλαχόντων σχεδίων με τη σειρά που εμφανίζονται στους σχετικούς πίνακες που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Σχολιάστε