Λειτουργία Γραμματείας ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

Λειτουργία Γραμματείας ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 17/10/2016, η Γραμματεία του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης θα λειτουργεί ως εξής:

  • Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά (οποιαδήποτε μέρα και ώρα), μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης. Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στη σελίδα Έντυπα.
  • Για παράδοση/ παραλαβή εγγράφων, έλεγχο βιβλίων Πρακτικών Ασκήσεων, κ.ο.κ. η Γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από 13:00 μέχρι 17:00.

Πιο συγκεκριμένα σας επισημαίνουμε ότι:

  • Από 15:30 μέχρι 20:30 καθημερινά, προτεραιότητα έχει η κατάρτιση και η διεκπεραίωση των εργασιών που υποχρεούται να ολοκληρώσει το ΔΙΕΚ εντός συγκεκριμένων προθεσμιών που ορίζονται από φορείς όπως η ΓΓΔΒΜΝΓ, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, κ.ο.κ. Παρακαλούμε τους καταρτιζόμενους να μην προσέρχονται στα γραφεία του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Επαναλαμβανόμενα ερωτήματα που αφορούν απουσίες, μετακινήσεις με λεωφορεία, κ.ο.κ. θα απαντηθούν με τον κατάλληλο τρόπο και στον κατάλληλο χρόνο όπως έχει εξηγηθεί στην ενημέρωση της Δευτέρας 10/10.
  • Αιτήσεις για βεβαιώσεις φοίτησης και πιστοποιητικά στρατολογίας θα γίνονται δεκτές από Παρασκευή 21/10/2016, αφού το ΔΙΕΚ δεν έχει ακόμα ικανοποιητική εικόνα της φοίτησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως (από 13:00 μέχρι 17:00 καθημερινά) όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. Μέχρι τότε το ΔΙΕΚ είναι δυνατό να χορηγεί μόνο βεβαιώσεις εγγραφής.
  • Για απλές βεβαιώσεις φοίτησης, από Παρασκευή 21/10/2016, οι σπουδαστές μπορούν να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν το έντυπο «ΑΠΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ» (υπάρχει στη σελίδα Έντυπα). Τέτοιες βεβαιώσεις μπορούν να δοθούν δίχως να γίνει αίτηση σε γονείς ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ. για κάποια προσφορά καταστήματος) αφού ελεγχθούν και σφραγιστούν από το ΔΙΕΚ.
  • Για παραλαβή αποφάσεων έγκρισης Πρακτικής Άσκησης, πτυχίων ΒΕΚ και έλεγχο βιβλίων Πρακτικής Άσκησης (σφραγίδες, κ.α.), οι οι σπουδαστές μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία από 13:00 μέχρι 17:00 καθημερινά.
  • Για παράδοση δικαιολογητικών δυσλεξίας, οι σπουδαστές μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία από 13:00 μέχρι 17:00 καθημερινά.
  • Το σφράγισμα για τα υπεραστικά δελτία ΚΤΕΛ (πάσα) θα γίνεται από Πέμπτη 27/10/2016, από 13:00 μέχρι 17:00 καθημερινά, αφού το ΔΙΕΚ δεν έχει ακόμα αποστείλει στοιχεία στα ΚΤΕΛ. Οι σχετικές λίστες στοιχείων που αφορούν αστικά και υπεραστικά λεωφορεία θα δοθούν σύντομα στα τμήματα.
  • Οι σπουδαστές μπορούν να συγκεντρώνουν δικαιολογητικά απουσιών (π.χ. λόγω σοβαρής ασθένειας ή εργασίας απογευματινές ώρες). Τα δικαιολογητικά αυτά θα κατατίθενται από το νέο έτος (μετά τις εξετάσεις προόδου) στη Γραμματεία  από 13:00 μέχρι 17:00 καθημερινά.

Σχολιάστε