Κατάσταση Υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ 1ης Περιόδου 2014 (Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος)

Ο ΕΟΠΠΕΠ ανακοίνωσε λίστες υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο και ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι από την διοικητική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μπορούν να ενημερωθούν από τη σχετική ανάρτηση του ΕΟΠΠΕΠ.

Περισσότερα …

Ανακοίνωση εγγραφών ΣΕΚ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να φοιτήσουν στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) Μυτιλήνης όπως προσέλθουν για εγγραφή στο Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης, στη διεύθυνση Στρατή Μυριβήλη 108, 81100 Μυτιλήνη και να καταθέσουν συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση εγγραφής, με Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους και Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Γυμνασίου), από 20 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2014 και κατά τις ώρες 13.00 μέχρι 18.00.

Περισσότερα …

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ

Αναρτήθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων για τη διαδικασία πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ και ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική ανάρτηση.

Μετά την ανάρτηση του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών ΔΙΕΚ ΚΑΙ ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής, οι πίνακες στους οποίους έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι είναι οριστικοί.

Περισσότερα …

Πρακτική άσκηση αποφοίτων δημοσίων ΙΕΚ

deddheΣας γνωρίζουμε ότι η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μπορεί να απασχολήσει 2 αποφοίτους δημοσίων ΙΕΚ στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Διοικητικό και οικονομικό στέλεχος
  • Τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Πληροφορίες στη ΔΕΔΗΕ, Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών, Περιοχή Λέσβου, Οδυσσέα Ελύτη 5, 81100 Μυτιλήνη και στο τηλέφωνο 2251021623 (Ε.

Περισσότερα …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι το ∆.Ι.Ε.Κ Μυτιλήνης θα είναι αρμόδιο για την κατάθεση των φακέλων των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους εκπαιδευτές ΣΕΚ. Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών µαζί µε την εκτυπωµένη αίτηση, υπογεγραµµένη, θα γίνεται από τους ενδιαφερόµενους αυτοπροσώπως στην έδρα του ∆.Ι.Ε.Κ Μυτιλήνης, Στρατή Μυριβήλη 108, Μυτιλήνη, για το αντίστοιχο ΣΕΚ Μυτιλήνης (όπως περιγράφεται στο σχετικό πίνακα της πρόσκλησης), από 24-11-14 έως 26-11-14 και ώρα 12.00 ως 5.00 μ.μ.

Περισσότερα …

Κατάσταση Υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ 1ης Περιόδου 2014

Ο ΕΟΠΠΕΠ ανακοίνωσε λίστες υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο και ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μπορούν να ενημερωθούν από τη σχετική ανάρτηση του ΕΠΠΠΕΠ.

Περισσότερα …