Ενημέρωση προς ΔΙΕΚ – Εξετάσεις Αποφοίτων ΙΕΚ 2016Α

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση των εξετάσεων:
«Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. στην 1η εξεταστική περίοδο 2016, έχουν οι απόφοιτοι παλαιού τύπου Ι.Ε.Κ. (πριν τον Ν. 4186/2013), οι οποίοι έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)».
Για τη σωστή εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, παρακαλούμε τους αποφοίτους να ενημερωθούν για το δικαίωμα ή μη συμμετοχής τους στις εξετάσεις σύμφωνα με την αναρτημένη ανακοίνωση: http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/iek2016_announce.pdf.

Σχολιάστε