Ανάρτηση Θεμάτων Πιστοποίησης Εξεταστικού Κέντρου Μυτιλήνης Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η ανάρτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υλικού του ΙΕΚ των θεμάτων πιστοποίησης θεωρητικού μέρους του εξεταστικού κέντρου Μυτιλήνης της περιόδου Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2017. Πιο συγκεκριμένα:

α) Έχουν ήδη αναρτηθεί τα θέματα πιστοποίησης για τις ειδικότητες των τομέων κομμωτικής κι αισθητικής.

β) Τα θέματα για τις υπόλοιπες ειδικότητες θα αναρτώνται σταδιακά. Στο εξεταστικό κέντρο Μυτιλήνης κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2017 εξετάστηκαν συνολικά 29 ειδικότητες (νέου τύπου Ν. 4186/2013 αλλά και παλαιότερες που δε λειτουργούν πλέον). Για την ειδικότητα “Προπονητής Αθλημάτων” δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί η διαδικασία πιστοποίησης εφόσον εκκρεμεί ακόμα η επικαιροποίηση του οδηγού σπουδών και της τράπεζας θεμάτων.

γ) Παλαιότερα είχαν ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υλικού του ΙΕΚ τα θέματα πιστοποίησης θεωρητικού μέρους του εξεταστικού κέντρου Μυτιλήνης των ετών 2014 και 2015 (για τις παλαιότερες ειδικότητες που δε λειτουργούν πλέον). Υπάρχουν όμως παρεμφερείς ειδικότητες νέου τύπου Ν. 4186/2013 που λειτουργούν (ή έχουν λειτουργήσει πρόσφατα) στο ΙΕΚ, επομένως μεγάλο μέρος των θεμάτων είναι σχετικά. Π.χ.  η νέα ειδικότητα “Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων” Ν. 4186/2013 είναι παρεμφερής με τις παλαιότερες ειδικότητες “Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Αγωγής και Έκφρασης” και “Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες” οι οποίες έχουν καταργηθεί.

δ) Η πρόσβαση στα θέματα πιστοποίησης (όλων των ειδικοτήτων συνολικά) μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου “Πιστοποίηση” επάνω αριστερά στην κεντρική σελίδα της πλατφόρμας. Η πρόσβαση στα θέματα πιστοποίησης ανά ειδικότητα θα μπορεί να γίνει σταδιακά μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων στο δεξιό μέρος της κεντρικής σελίδας της πλατφόρμας (για τους καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές που έχει δηλωθεί ειδικότητα στο προφίλ τους το εκπαιδευτικό υλικό φιλτράρεται αυτόματα ανά ειδικότητα στην κεντρική σελίδα). Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ταξινομημένο χρονολογικά (π.χ. τα θέματα πιστοποίησης του 2017 είναι στην αρχή της λίστας, ενώ αυτά του 2014 στο τέλος).

ε) Τόσο τα πρόσφατα θέματα πιστοποίησης του έτους 2017, όσο και τα θέματα των παλαιότερων ετών 2014 και 2015 αποτελούν χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Καλούμε τους εκπαιδευτές αλλά και τους καταρτιζόμενους του ΙΕΚ Μυτιλήνης να τα λάβουν σοβαρά υπόψη, μαζί βέβαια με τους νέους οδηγούς σπουδών και την τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ.

 

Σχολιάστε