Οδηγίες για Υποψήφιους Εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ 2014

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), μέσω της ιστοσελίδας του, δημοσίευσε οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ 1ης περιόδου 2014.

Κατεβάστε το αρχείο με τις οδηγίες

Επίσης, η κατανομή των υποψηφίων ονομαστικά ανά Ειδικότητα και Εξεταστικό Κέντρο θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σχολιάστε