ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοίνωσε τα Αποτελέσματα του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους της 1ης Περιόδου 2015 των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.

Τα αποτελέσματα Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης.

Σχολιάστε