Ανάρτηση Προγραμματισμού Ύλης και Σημειώσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

Ανάρτηση Προγραμματισμού Ύλης και Σημειώσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

Η ανάρτηση προγραμματισμού ύλης και σημειώσεων για τα μαθήματα του εξαμήνου 2016Β στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει ήδη ξεκινήσει. Υπάρχουν πάνω από δέκα νέες δημοσιεύσεις υλικού για διάφορα μαθήματα.

Για διευκόλυνση τόσο των εκπαιδευτών όσο και των σπουδαστών του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης, σας τονίζουμε ότι:

  • ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης είναι πολύ απλή στη χρήση. Είναι όμως απαραίτητο τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους σπουδαστές να διαβάσουν τις οδηγίες για εκπαιδευτές ή τις οδηγίες για σπουδαστές αντίστοιχα, για την αποφυγή λαθών και καθυστερήσεων.
  • Η εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σημειώσεων είναι απαραίτητη τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους σπουδαστές. Έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί σπουδαστές αλλά και ορισμένοι εκπαιδευτές καταγράφουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη, email) στις αντίστοιχες καταστάσεις, δίχως να έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα, κάτι που δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Η καταγραφή των στοιχείων στις καταστάσεις πραγματοποιείται μετά την εγγραφή ώστε να γίνει διασταύρωση και να αποδοθούν τα κατάλληλα προνόμια χρήσης κατά περίπτωση, όπως αναφέρεται στις οδηγίες.
  • Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι ο ευκολότερος τρόπος ανάρτησης υλικού (προγραμματισμού ύλης, σημειώσεων, κ.ο.κ.) είναι μέσω του πλήκτρου «Προσθήκη πολυμέσων». Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία κειμένου (doc, pdf), παρουσιάσεις, κ.α.
  • Το πλήκτρο του συνδετήρα (link) είναι κατάλληλο για να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο (π.χ. σε εξωτερική ιστοσελίδα) κάνοντας επικόλληση την αντίστοιχη διεύθυνση (URL). Μη χρησιμοποιείτε το πλήκτρο του συνδετήρα για να ανεβάσετε αρχεία. Γίνεται και με αυτό τον τρόπο αλλά δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό.
  • Οι εκπαιδευτές αφού ανεβάσουν το αρχείο τους, πριν κάνουν «Εισαγωγή στο υλικό», πρέπει να βεβαιωθούν ότι το λεκτικό για το πεδίο «Τίτλος» έχει νόημα. Σε αυτό θα κάνουν κλικ οι σπουδαστές για να κατεβάσουν το υλικό. Το λεκτικό πρέπει να είναι στα ελληνικά και να έχει ξεκάθαρο νόημα (π.χ. Κάντε κλικ για λήψη σημειώσεων για το μάθημα ……… ή απλά το όνομα του μαθήματος). Π.χ. τα greeklish δε βοηθούν καθόλου.
  • Υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης ηχητικού ή βίντεο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ειδικά για βίντεο, προτείνεται η ανάρτηση πρώτα στο youtube και στη συνέχεια η δημιουργία συνδέσμου με χρήση του πλήκτρου του συνδετήρα (link) όπως στη σελίδα των οδηγιών. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η αποστολή του βίντεο μέσω του πλήκτρου «Προσθήκη πολυμέσων» όπως εδώ – προφανώς όμως υπάρχει σχεδόν πάντα πρόβλημα με το μέγεθος του βίντεο.
  • Οι εκπαιδευτές, αφού δημοσιεύσουν το υλικό τους, πρέπει να ελέγξουν το αποτέλεσμα, π.χ. από την κεντρική σελίδα της πλατφόρμας. Αν είναι απαραίτητο, η δημοσίευση μπορεί να βελτιωθεί, ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση.
  • Από την Τρίτη 25/10/2016 και στο εξής, θα υπάρχει η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης για τους εκπαιδευτές που επιθυμούν να δημοσιεύσουν υλικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η τεχνική υποστήριξη θα είναι διαθέσιμη από 10:00-13:00 καθημερινά μέσω της τηλεφωνικής γραμμής του ΙΕΚ 23033. Υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη θα είναι ο σπουδαστής της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» Παναγιώτης Κολαράς ο οποίος πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης.

 

Σχολιάστε