Λειτουργία Γραμματείας ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

Λειτουργία Γραμματείας ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

Σας υπενθυμίζουμε ότι ισχύει η σχετική  ανακοίνωση του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης για τη λειτουργία της γραμματείας. Έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί καταρτιζόμενοι προσέρχονται στα γραφεία του ΔΙΕΚ τις ώρες που δε λειτουργεί η γραμματεία για θέματα όπως έκδοση βεβαιώσεων φοίτησης, απουσίες, κ.α.

Παρακαλούμε τους καταρτιζόμενους να μην προσέρχονται στα γραφεία του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης κατά τη διάρκεια της κατάρτισης για θέματα που αφορούν τη γραμματεία. Υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις γίνονται δεκτές κατά προτεραιότητα στη γραμματεία καθημερινά από 13:00 μέχρι 15:00 ή ηλεκτρονικά.

Σχολιάστε