Ανακοίνωση για το Μάθημα «Πρώτες Βοήθειες» της Ειδικότητας «Προπονητής Αθλημάτων»

Ανακοίνωση για το Μάθημα «Πρώτες Βοήθειες» της Ειδικότητας «Προπονητής Αθλημάτων»

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Πρώτες Βοήθειες» της Ειδικότητας «Προπονητής Αθλημάτων» θα διεξάγεται κανονικά από την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου (από 1η ώρα).

Σχολιάστε