Θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο για νοσηλευτικό προσωπικό

UKΙδιωτική εταιρία μας έχει κάνει γνωστό ότι:

Για όλο το Ηνωμένο Βασίλειο ζητούνται entry level νοσοκόμοι/ νοσοκόμες/ νοσηλευτές/νοσηλεύτριες.

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη, οι υποψήφιες/οι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα:

– Minimum score 7 (advanced english level) στις εξετάσεις IELTS, προκειμένου να μπορούν οι όποιοι ενδιαφερόμενοι να στείλουν την αίτησή τους. Οι υποψήφιες/οι που δεν έχουν λάβει στο IELTS minumum score 7 δεν θα ληφθούν υπόψη για συνέντευξη.

– Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προπτυχιακή τους εκπαίδευση και να έχουν αποκτήσει τα ανάλογα πτυχία/διπλώματα Νοσηλευτικής.

– Οι υποψήφιες/οι πρέπει να έχουν εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε αντίστοιχη θέση.

Για τυχόν υποψήφιες/ους που επιθυμούν να εγκατασταθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν έχουν το επίπεδο IELTS που απαιτείται για να εγγραφούν στο NMC (Nursing & Midwifery Council), θα είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση αρχικά για θέσεις φροντίδας, ενώ θα προετοιμάζονται για την εξέταση IELTS.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης για περισσότερες πληροφορίες.

Σχολιάστε