Ανακοίνωση για την ειδικότητα “Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας”

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “Οικονομικά Μαθηματικά” της ειδικότητας “Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας” θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18/12 5η-6η ώρα (αντί για Δευτέρα 1η-2η ώρα). Επίσης το μάθημα “Στατιστική I” της ίδιας ειδικότητας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/12 5η-6η ώρα (αντί για Τετάρτη 1η-2η ώρα).

Σχολιάστε