Διευκρινήσεις προς υποψηφίους καταρτιζόμενους για το νέο εξάμηνο 2015Β

Διευκρινήσεις προς υποψηφίους καταρτιζόμενους για το νέο εξάμηνο 2015Β

1. Παρακαλούμε εκτυπώστε και διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες κι όλα τα έγγραφα (μοριοδότηση, συχνές ερωτήσεις, κ.ο.κ.) που συνοδεύουν την ανακοίνωσή μας για τις αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζόμενων για το νέο εξάμηνο 2015Β.
2. Μπορείτε να εισάγετε ή να τροποποιήσετε την αίτησή σας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (Δευτέρα 21/9/2015 12:00 το μεσημέρι). Το σύστημα διατηρεί τα στοιχεία της τελευταίας τροποποίησης της αίτησης.
3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας σωστά, όπως αναγράφονται στην ταυτότητά σας ή σε επίσημα έγγραφα. Μη χρησιμοποιείται greeklish! Όχι γιαννάκης ούτε giannis αλλά Ιωάννης (αυτό που γράφει η ταυτότητα!)
4. Μη δηλώνετε στοιχεία που δεν είναι ακριβή. Η αίτησή σας έχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης. Μη δηλώνετε προσόντα που μοριοδοτούνται (π.χ. εργασιακή εμπειρία), αν δεν έχετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό (π.χ. για την εργασιακή εμπειρία χρειάζονται τα αντίστοιχα ένσημα στην ειδικότητα που δηλώνουμε προτίμηση).
5. Εκτυπώστε και φυλάξτε την ηλεκτρονική σας αίτηση, όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
6. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων από το Υπουργείο, θα δείτε αντίστοιχη ανακοίνωση στο site του ΔΙΕΚ (δε θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά) και θα πρέπει να έρθετε στο ΔΙΕΚ και να γίνει οριστικοποίηση της εγγραφής σας. Τότε θα χρειαστεί να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής, να δώσετε το αντίγραφο της αρχικής ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε κρατήσει, να προσκομίσετε φωτοτυπία ταυτότητας και φωτοτυπία απολυτηρίου κι όλων των άλλων εγγράφων που έχετε δηλώσει ότι έχετε. Αν στην ηλεκτρονική σας αίτηση δηλώσατε προσόντα που μοριοδοτούνται (π.χ. πολυτεκνία, τριτεκνία, εργασιακή εμπειρία, κ.α.) θα χρειαστεί να προσκομίσετε φωτοτυπίες των δικαιολογητικών για τα επιπλέον προσόντα σας. Για διευκόλυνσή σας, συνιστούμε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής (θα είναι διαθέσιμη μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων) και να τη συμπληρώσετε πριν έρθετε για την οριστικοποίηση της εγγραφής σας για να αποφύγετε τυχόν καθυστερήσεις καθώς και να έχετε μαζί σας όλες τις φωτοτυπίες που θα χρειαστείτε.

Σχολιάστε