Ανακοίνωση για την ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας»

Ανακοίνωση για την ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας»

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Οικονομικά Μαθηματικά» της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18/12 5η-6η ώρα (αντί για Δευτέρα 1η-2η ώρα). Επίσης το μάθημα «Στατιστική I» της ίδιας ειδικότητας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/12 5η-6η ώρα (αντί για Τετάρτη 1η-2η ώρα).

Σχολιάστε