Αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων ΔΙΕΚ Μυτιλήνης 2016 (Νέα Ενημέρωση)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 2016B

Προθεσμίες Εγγραφών

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης έως τη Δευτέρα 26-09-2016 μέχρι τις 20:00 μ.μ.

Οι ώρες εγγραφών για το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης είναι 13:00-20:00.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως.

Περισσότερα …