Κατάθεση Φακέλου Δικαιολογητικών Υποψηφίων Εκπαιδευτών ΙΕΚ Μυτιλήνης (Νέα Ενημέρωση)

Σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση του φακέλου δικαιολογητικών υποψηφίων εκπαιδευτών Μυτιλήνης θα πραγματοποιηθεί από 19/9/2016 έως 21/09/2016 και ώρες 14:30-20:00.

Υπενθυμίζουμε να συμβουλευτείτε τις σχετικές οδηγίες που έχουν αναρτηθεί σε πρόσφατη ανακοίνωσή μας.

Περισσότερα …