Επιλαχόντες υποψήφιοι καταρτιζόμενοι ΔΙΕΚ Μυτιλήνης 2016

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης για το 2016 οι οποίοι έκαναν ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν εμφανίζονται στον πίνακα επιτυχόντων υποψήφιων έχουν χαρακτηρισθεί ως επιλαχόντες (σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης).

Στους επιλαχόντες συμπεριλαμβάνονται προσωρινά κι οι υποψήφιοι που επέλεξαν ως 1η επιλογή την ειδικότητα “Γραφιστική εντύπων κι ηλεκτρονικών μέσων” η οποία σε αυτή τη φάση δε συγκέντρωσε το ελάχιστο όριο αιτήσεων.

Περισσότερα …