Λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Σημειώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σημειώσεων του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης. Η νέα πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά στη διεύθυνση https://iekmytil.eu/lib. Ήδη έχει ξεκινήσει η ανάρτηση νέου υλικού, ενώ το παλιότερο υλικό όπως και όλοι οι χρήστες  έχουν ενσωματωθεί.

Παρακαλούμε μη προσθέτετε νέο υλικό στην παλιά πλατφόρμα σημειώσεων http://iek-mytil.les.sch.gr/library/. Η παλιά πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη για ένα μικρό χρονικό διάστημα για λόγους ασφαλείας.

Νέες δυνατότητες:

  • Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ειδικότητας στο προφίλ του κάθε χρήστη ώστε μετά τη σύνδεση να εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα μόνο το υλικό της συγκεκριμένης ειδικότητας.
  • Σταδιακά θα ενημερωθούν οι οδηγίες χρήσης και θα βελτιωθεί η πρόσβαση στο υλικό. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί εκπαιδευτές δεν ακολουθούν τις οδηγίες χρήσης, με αποτέλεσμα η λήψη του υλικού να μην είναι μια απλή διαδικασία (π.χ. χρειάζονται πολλαπλά κλικ για τη λήψη του υλικού).

Σχολιάστε